ZMIANA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE_GOSPODAROWANIA ODPADAMI