informacja 31.12.2022

PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż w związku z inwentaryzacją oraz rocznymi rozliczeniami dnia 31 grudnia 2022 r. Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 będzie zamknięta i nie będzie przyjmować odpadów.