Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych Gminy Inowrocław – I-VI 2022r.