Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych z obiektów niezamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław w 2020r