W załączeniu – szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, iż bliższe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są pod nr tel. 52-357-56-62 i 52-357-90-12, od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-14.30.

07-08-2019 informacja

Harmonogram – segregacja workowa
Segregacja – pojemniki
Zmieszane – pojemniki