UWAGA: Informujemy, iż banery wyborcze przyjmowane są bezpłatnie
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (odpowiedni pojemnik ustawiono przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
– ul. Bagienna 77).

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, gdzie bez żadnej dodatkowej opłaty można dostarczyć i zostawić  następujące odpady:

  • odpady wielogabarytowe – np. meble,
  • odzież i tekstylia,
  • przeterminowe leki (dodatkowo w większości aptek ustawione są specjalne pojemniki na przeterminowane leki),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroczniczny. Dodatkowo elektrośmieci odbierane są także za darmo bezpośrednio od mieszkańców. Wystarczy zatelefonować pod nr tel. 2222 333 00 lub skorzystać ze strony internetowej www.elektrosmieci.pl. Jest to możliwe dzięki temu, że Inowrocław jako pierwsze miasto w województwie kujawsko-pomorskim wziął udział w ogólnopolskim programie “Moje miasto bez elektrośmieci”.
  • liście, trawy, gałęzie, czyli tzw. odpady zielone,
  • zużyte baterie i akumulatory (odbierane także w punktach sprzedaży),
  • chemikalia (odbierane także w punktach sprzedaży) – do 10 kg/rok,
  • szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe  i tworzywa sztuczne – odpady posegregowane,
  • opony (odbierane także w punktach sprzedaży) – 4 szt./rok,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe posegregowane pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót – do 1m3/rok na gospodarstwo domowe (odpady typu gruz, odpady betonowe).

UWAGA: Popiół nie jest przyjmowany.

PSZOK znajduje się przy ul. Bagiennej 77, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 9.00-13.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52-352-76-13, e-mail: wagazuok@pgkimino.pl. Punkt znajduje się tuż przy wjeździe do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-u), powstała tam m.in. specjalna rampa, na którą można wjechać samochodem.

UWAGA: Na terenie Inowrocławia ustawionych jest ponad pięćdziesiąt tzw. mini pszoków, gdzie można wyrzucać odpady biodegradalne (np. trawy). Pełna lista tzw. mini pszoków znajduje się w załączniku.

Lista mini PSZOKów