Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych Gminy Inowrocław – I do VI 2023 r.