Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGKIM w Inowrocławiu Sp. z o.o., przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w celu i zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (klauzula informacyjna) znajdują się w poniższym linku:

Klauzula Informacyjna
RODO - Wniosek art. 12 PGKiM

Pozostałe telefony

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
+48 52 356 43 08

KASA
+48 52 356 43 19

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
+48 52 356 43 04

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
+48 52 352 27 613

DZIERŻAWA POJEMNIKÓW

+48 531 463 942

HOTEL “PARK”
+48 52 355 53 72
+48 52 355 53 73
+48 52 355 53 75

PIJALNIA WÓD-PALMIARNIA “INOWROCŁAWIANKA”
+48 795 141 694