Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGKIM w Inowrocławiu Sp. z o.o., przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w celu i zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (klauzula informacyjna) znajdują się w poniższym linku:

Klauzula Informacyjna
RODO - Wniosek art. 12 PGKiM

Pozostałe telefony

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
tel. 52-35-64-308, 52-35-64-306, 52-35-64-314

KASA
tel. 52-35-64-319

KSIĘGOWOŚĆ – windykacja
tel. 52-35-64-332

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tel. 52-35-64-304

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
tel. 52-35-27-613

HOTEL „PARK”
tel. 52-35-55-372, 52-35-55-373, 52-35-55-375

PIJALNIA WÓD-PALMIARNIA „INOWROCŁAWIANKA”
tel. 52-52-10-126, tel. kom. 795 141 694