PGKiM Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego z większościowych udziałem Gminy Miasta Inowrocław. Siedziba spółki mieści się przy ul. ks. P. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu. Dział obsługujący wspólnoty mieszkaniowe to – Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych mieszczący się przy ul. ks. B. Jaśkowskiego 11.

Zajmujemy się kompleksową obsługą nieruchomości nowych, jak i kilkudziesięcioletnich budynków oraz zabytkowych kamienic na terenie miasta Inowrocławia, a także w Złotnikach Kujawskich. W chwili obecnej administrujemy 142 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Prowadzenie prawidłowego zarządzania nieruchomością wymaga szczegółowego określenia kosztów, które są konieczne do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym oraz prawidłowego wyliczenia wysokości związanych z tym zaliczek, płaconych przez właścicieli. Dotyczy to w szczególności kosztów administrowania, utrzymania porządku i czystości, domofonu, bieżącej konserwacji, remontów, eksploatacji stacji uzdatniania wody, kominiarza, dzierżawy pojemników na odpady, ubezpieczenia, utrzymania konta bankowego, zakupu energii elektrycznej i gazu dla potrzeb podgrzania c.w i c.o. oraz tzw. wody eksploatacyjnej jeżeli w budynku powstają różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wodomierzy indywidualnych.

PGKiM Sp. z o.o. współpracuje z wieloma firmami z terenu Miasta Inowrocławia. Na każdą usługę przeprowadzany jest nabór ofertowy i komisja dokonuje wyboru. W chwili obecnej całodobową opiekę w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. ma firma „MAGOREX”, w zakresie usług ogólnobudowlanych – firma „OMEGA” Paweł Zieliński, w zakresie przeglądów wentylacyjnych i gazowych ZAKŁAD KOMINIARSKI – LESZEK CZERNIAK, w zakresie sprzątania terenu zewnętrznego i klatek schodowych – Przedsiębiorstwo Usługowe „IVA” Iwona Krępeć oraz Firma Handlowo-Usługowa Wojciech Niebrzydowski, a w zakresie dezynsekcji i deratyzacji – ZDDiD Andrzej Panfil.