Jak są przetwarzane i składowane odpady? Co się z nich uzyskuje dzięki selektywnej zbiórce? To tylko część pytań, na które odpowiedzi można uzyskać odwiedzając Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ul. Bagienna 77). Zapraszamy na lekcje ekologii zarówno dzieci jak i dorosłych.

Podczas takiej wizyty w RIPOK-u można nie tylko obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą ochrony środowiska, ale przede wszystkim zobaczyć m.in.  jak w praktyce odpady są składowane i przetwarzane. Z takich wyjątkowych zajęć ekologii chętnie korzystają uczniowie, ale oferta skierowana jest również do dorosłych. Wystarczy zatelefonować pod nr 52-35-27-613 lub skontaktować się drogą elektroniczną (mail: d.rogalski@pgkimino.pl) i ustalić termin wizyty w RIPOK-u. Grupy zorganizowane informujemy, iż w zajęciach może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 20 osób. Serdecznie zapraszamy!