HARMONOGRAM MIASTO INOWROCŁAW 2024 I POŁOWA SEGREGACJA (1)