Już niebawem, bo 22 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest to z pewnością największe święto ekologiczne obchodzone w 192 krajach. Do głównych intencji tego święta zalicza się promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

W Polsce akcja najczęściej skupia się przede wszystkim na problemie śmiecenia i ponownym odzysku cennych surowców. Pomimo wprowadzenia w całym kraju obowiązkowych opłat za wywóz odpadów komunalnych, nadal w lasach i na obrzeżach miast napotykamy nielegalne wysypiska śmieci. Śmieci, które zostały wytworzone przez nas w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i przekazywane do oznakowanych pojemników, z zachowaniem podziału na rodzaj materiałów. W momencie przetwarzania surowców wtórnych ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych przyczyniając się do ochrony naturalnych zasobów. Odzysk i przetwarzanie prowadzi do redukcji ilości odpadów, tym samym ilości miejsca na składowisku.