OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. wszelkimi sprawami dotyczącymi:

dzierżawy pojemników

oraz

odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

zajmować się będzie Zakład Usług Sanitarnych i Porządkowych zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 165.

Telefon: 53 356 15 01,  52 357 23 20 lub 52 357 56 62

Zapytania można także kierować drogą e-mailową:

a.lukawska@pgkimino.pl lub a.dziuba@pgkimino.pl