Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 17 stycznia 2016 r., w wieku 57 lat śp. Grzegorza Kruka (1958-2016) – Kierownika Zakładu Zieleni i Schroniska dla Zwierząt, członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Odszedł Człowiek wielkiego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości.

Pracę w naszej firmie rozpoczął w 1980 r. Od początku – najpierw jako ogrodnik, następnie kierownik – związany był z Zakładem Zieleni. Wielki miłośnik przyrody, z poświęceniem dbał o stan zieleni naszego miasta, z sercem zabiegał o piękno Parku Solankowego. Z zaangażowaniem wspierał liczne inicjatywy społeczne i samorządowe w Inowrocławiu. Był Radnym Rady Miejskiej Inowrocławia kadencji 1994-1998, 1998-2002, członkiem Zarządu Miasta Inowrocławia w latach 1998-2002.

Grzegorz Kruk spoczął na cmentarzu parafii Opatrzności Bożej w Mątwach.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci, Przyjacielu.