W jaki sposób produkowane jest paliwo alternatywne? Segregacja odpadów i co dalej? To tylko niektóre z pytań, na które dzieci i młodzież otrzymują odpowiedzi podczas lekcji ekologii organizowanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ul. Bagienna 77).

Niedawno RIPOK odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Ochotniczego Hufca Pracy, Gimnazjum nr 2 oraz dzieci z Przedszkola nr 20. Lekcje rozpoczęły się od obejrzenia prezentacji multimedialnej, a następnie zaplanowano zwiedzanie zakładu.

Przypomnijmy, chcąc uczestniczyć w zajęciach organizowanych w RIPOK-u, wystarczy zatelefonować pod nr 52-35-27-613 lub skontaktować się drogą elektroniczną (mail: d.rogalski@pgkimino.pl) i ustalić termin wizyty. Grupy zorganizowane informujemy, iż w zajęciach może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 20 osób. Serdecznie zapraszamy!