Dlaczego ważna jest selektywna zbiórka odpadów? Jak chronić środowisko? Czemu nie wolno spalać odpadów w piecach? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 poznali podczas lekcji ekologii zorganizowanych na początku lutego właśnie w “Dziewiątce”. Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprowadził zajęcia (dla klas I-IIII oraz IV-VI), w których w sumie wzięło udział blisko 200 uczniów. Podobne spotkania odbywały sie także w Zespole Szkół Integracyjnych.

Przypomnijmy, że lekcje ekologii prowadzone są także na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Chcąc w nich uczestniczyć wystarczy zatelefonować pod nr 52-35-27-613 lub skontaktować się drogą elektroniczną (mail: d.rogalski@pgkimino.pl) i ustalić termin wizyty. Grupy zorganizowane informujemy, iż w zajęciach na terenie RIPOK-u może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 20 osób. Serdecznie zapraszamy!