Urząd Miasta Inowrocławia oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  organizują  16 i 17 września br. na terenie Inowrocławia wywóz tzw. odpadów nietypowych (szafy, wersalki, itp.).

Mieszkańcy proszeni są o wystawianie tzw. odpadów nietypowych w pobliżu kontenerów na odpady zmieszane bądź w pobliżu boksów na pojemniki. Natomiast właściciele domów jednorodzinnych proszeni są o udostępnienie możliwości odbiorów odpadów ze swej posesji. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod nr. tel. 52 357 56 62 i 52 357 90 12.