Produkują ciepło i energię elektryczną ze… śmieci, czyli w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zamontowano agregat, który przetwarza gaz z odpadów na prąd i ciepło.

– W wyniku rozkładu części odpadów powstaje biogaz, którego podstawowym składnikiem jest metan. Chcąc zapobiec jego emisji do atmosfery oraz w celu uniknięcia samozapłonu, już w 2010 r. zamontowano pochodnię spalania biogazu. Unieszkodliwiała ona gaz, który dotychczas nie był inaczej wykorzystywany. Dzięki temu, że zainstalowaliśmy agregat, z gazu powstaje ciepło, które RIPOK w całości wykorzystuje np. na ogrzanie wody oraz możliwe stało się wytworzenie do 160 kW energii elektrycznej, co pozwala w jednej czwartej zaspokoić potrzeby RIPOK-u – stwierdził Marek Mieszko Gerus, Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Agregat to nie jedyna inwestycja przy ul. Bagiennej. Na terenie RIPOK-u otwarto multimedialną salę edukacyjno-ekologiczną. – Sala znajduje się w budynku socjalno-biurowym, który został niedawno wybudowany. Powstała głównie z myślą o przedszkolakach oraz uczniach szkół podstawowych i gimnazjów, ale także o dorosłych mieszkańcach, których zapraszamy podczas organizowanych w RIPOK-u dni otwartych – poinformował Krzysztof Kuźmiński, Prezes PGKiM-u. Miasto wyposażyło salę w sprzęt multimedialny.