Odpady Budowlane

Szanowni Państwo!

USTAWA z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 1648) wprowadziła odpady budowlane i rozbiórkowe jako nową kategorię odpadów.

Nowelizacja przepisów będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku.
Tego dnia wejdzie w życie art. 101a ustawy o odpadach, który stanowi, że: „Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.”

W związku z powyższym PGKiM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2023 roku Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu nie będzie przyjmować zmieszanych odpadów budowlanych w kodzie 17 09 04.