Oświadczenie na podstawie którego będziemy przyjmować odpady od mieszkańców Inowrocławia.

Oświadczenie + rodo

Regulamin przyjmowania odpadów

UWAGA: Informujemy, iż banery wyborcze przyjmowane są bezpłatnie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (odpowiedni pojemnik ustawiono przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – ul. Bagienna 77).

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, gdzie bez żadnej dodatkowej opłaty można dostarczyć i zostawić  następujące odpady:

  • odpady wielogabarytowe – np. meble,
  • odzież i tekstylia,
  • przeterminowane leki (dodatkowo w większości aptek ustawione są specjalne pojemniki na przeterminowane leki),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  • liście, trawy, gałęzie, czyli tzw. odpady zielone,
  • zużyte baterie i akumulatory (odbierane także w punktach sprzedaży),
  • chemikalia (odbierane także w punktach sprzedaży) – do 10 kg/rok,
  • szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe  i tworzywa sztuczne – odpady posegregowane,
  • opony (odbierane także w punktach sprzedaży) – 4 szt./rok,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe posegregowane pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót – do 1m3/rok na gospodarstwo domowe (odpady typu gruz, odpady betonowe).

UWAGA: Popiół nie jest przyjmowany.

PSZOK znajduje się przy ul. Bagiennej 77, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 9.00-13.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52-352-76-13, e-mail: wagazuok@pgkimino.pl. Punkt znajduje się tuż przy wjeździe do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-u), powstała tam m.in. specjalna rampa, na którą można wjechać samochodem.

UWAGA: Na terenie Inowrocławia ustawionych jest ponad pięćdziesiąt tzw. mini pszoków, gdzie można wyrzucać odpady biodegradalne (np. trawy). Pełna lista tzw. mini pszoków znajduje się w załączniku.

Lista minipszoki