W załączeniu – wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, iż to na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zakupu lub wydzierżawienia pojemników na odpady. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, pok. nr 1), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. W załączeniu – cennik opłat za przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia lub przygotowania do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

ZMIANA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE_GOSPODAROWANIA ODPADAMI

ZMIANA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od dnia 1 stycznia 2020 roku ma zostać uruchomiony elektroniczny moduł ewidencji odpadów, który stanowić będzie integralną część Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), wszystkie karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów sporządzane będą wyłącznie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Uruchomienie nowego modułu BDO spowoduje, że pracownicy PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o. nie będą mieli realnej możliwości akceptowania w Państwa imieniu elektronicznych dokumentów ewidencji odpadów, ponieważ ich wystawianie, zatwierdzanie, wycofywanie czy korygowanie wymagać będzie stałej obecności w przedsiębiorstwie oraz działań podejmowanych w czasie rzeczywistym, zgodnie z realizowanymi odbiorami dostarczanych przez Państwa odpadów.

Uprzejmie informujemy zatem, że od dnia 1 stycznia 2020 roku PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o. zaprzestaje sporządzania i przesyłania kart przekazania odpadów na swoich wzorach.

KPO będą tworzone w BDO bezpośrednio przez Klientów PGKiM Sp. z o.o. ze wskazaniem rzeczywistego podmiotu transportującego i/lub przyjmującego odpady.  Dlatego tak ważnym jest, aby otrzymać od Państwa potwierdzenie wyżej wskazanych danych. Właściwe uzupełnienie KPO ograniczy ilość późniejszych wycofań, odrzuceń oraz korekt kart w BDO. Prośba o aktualizację danych została wysłana drogą e-mail przez pracowników Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.

Dane, o których mowa powyżej zostaną udostępniane Klientom PGKiM Sp. z o.o. dostarczającym odpady w celu prawidłowego wypełnienia wszystkich pól modułu ewidencji odpadów w BDO.

W związku z powyższym przypominamy, że począwszy od 01 stycznia 2020 roku generowanie potwierdzeń transportu i/lub przekazania odpadów pozostaje po Państwa stronie. 

Jednocześnie zastrzegamy, że powyższe ma zastosowanie w przypadku planowanego uruchomienia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W przypadku jakichkolwiek opóźnień związanych z wdrożeniem BDO do użytku ogólnego, współpraca pomiędzy naszymi firmami pozostanie na obecnych, niezmienionych warunkach.

Z wyrazami szacunku,

Administratorem Państwa danych osobowych jest PGKiM Sp. z o.o. Inowrocław ul ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław

Pełna treść dokumentu Ochrony Danych Osobowych PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej:

https://pgkimino.pl/wp-content/uploads/2019/06/KLAUZULA-INFORMACYJNA-PGKiM.pdf

07-08-2019 informacja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Powyższe pliki dostępne są w formacie PDF. Aby je otworzyć, możesz skorzystać z programu Adobe Reader. Jeżeli nie masz programu Adobe Reader, pobierz go stąd.