W załączeniu – wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, iż to na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zakupu lub wydzierżawienia pojemników na odpady. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, pok. nr 1), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. W załączeniu – cennik opłat za przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia lub przygotowania do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

07-08-2019 informacja

Cennik opłat za przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia lub przygotowania do odzysku 2019

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Powyższe pliki dostępne są w formacie PDF. Aby je otworzyć, możesz skorzystać z programu Adobe Reader. Jeżeli nie masz programu Adobe Reader, pobierz go stąd.